Thẻ: Giáp ranh đất

Card image cap
Posted by hong trung on Tháng Tư 11, 2023
Categories: Luật Dân Sự

Nếu những người sử dụng đất liền kề không đồng ý ký giáp ranh thì sẽ có ảnh hưởng như thế nào? Ký giáp ranh đất có phải thủ tục… Đọc tiếp

Call Now Button