Đôi nét về:

Công ty Hợp Danh Quản Lý Thanh Lý Tài Sản

Toàn Cầu Xanh

Chúng tôi hiểu rằng luật pháp phải xây dựng trên nền tảng đạo đức thuần túy và được thực hiện với trách nhiệm của mọi người.

Hoạt động chính của Công ty Toàn Cầu Xanh là bảo đảm tài sản, xử lý các khoản nợ cho doanh nghiệp đang hoạt động, doanh nghiệp đang trong tình trạng mất khả năng thanh toán. Sau đợt dịch bệnh càn quét trên toàn thế giới, vẫn còn cơ số doanh nghiệp hồi phục và phát triển nhưng bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp rơi vào cảnh nợ nần, không thể tiếp tục duy trì hoạt động.

Các doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và bị kiện lên Toà án. Lúc này, Quản tài viên sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình, giám sát, quản lý tài sản trong khi doanh nghiệp thực hiện phục hồi hoạt động kinh doanh cũng như thanh lý tài sản khi có quyết định tuyên bố phá sản.

Với năng lực chuyên môn cùng nền tảng kiến thức luật vững chắc, Công ty luôn thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng, chuyên nghiệp, hiệu quả và hơn hết là bảo đảm quyền lợi cho các chủ thể liên quan. Bằng các biện pháp ngăn chặn, tài sản của con nợ của được quản lý, thanh lý nhanh chóng nhằm thu hồi nợ cho khách hàng. Bảo vệ tài sản cho khách hàng là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng tôi – Công ty Quản lý thanh lý tài sản Toàn Cầu Xanh.

Dịch vụ của chúng tôi

 • Xử lý nợ Doanh nghiệp
 • Thu hồi trái phiếu
 • Khai báo phá sản và giải thể Doanh nghiệp
Hơn 15 năm hoạt động pháp lý

Chúng tôi luôn tận tâm phục vụ khách hàng


Luật sư và Quản tài viên

Card image cap
Luật sư - Thạc sĩ
Đổng Mây Hồng Trúng

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành
Nguyên Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Card image cap
Luật sư
Dương Thị Huyền Trang

Chức vụ: Phó Giám Đốc

PGĐ. Trần Hoài Định
Chuyên viên
Trần Hoài Định

Chức vụ: Phó Giám Đốc


Mức thù lao được xác định theo phương thức tỷ lệ phần trăm tổng giá trị tài sản sau khi thanh lý. Bên cạnh đó, mức thù lao còn được xác định theo phương thức trọn gói hoặc theo thời gian đối với từng vụ việc khác nhau và đương nhiên vẫn phải tuân thủ, dựa trên các căn cứ theo quy định của pháp luật.

Đối với các trường hợp mức thù lao xác định theo phương thức tính tỷ lệ phần trăm trên tổng giá trị tài sản, pháp luật quy định con số cụ thể nên việc xác định mức thù lao là khá dễ dàng. Tuy nhiên, Thẩm phán vẫn gặp khó khăn đối với các vụ việc mà mức thù lao được xác định dựa trên căn cứ và phương thức mà pháp luật đã quy định. Các căn cứ và phương thức này, pháp luật vẫn chưa hướng dẫn cụ thể và quy định rõ ràng quy chuẩn để đánh giá công sức và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quản tài viên. Từng vụ việc mà Thẩm phán quy định mức thù lao của Quản tài viên là khác nhau.

Quản tài viên đóng vai trò như một người giám sát các hoạt động của doanh nghiệp và đồng thời bảo vệ quyền lợi của các chủ nợ khi doanh nghiệp không thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán sau 03 tháng. Chính vì lẽ đó mà pháp luật cho phép người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có quyền đề xuất Quản tài viên mà họ tin tưởng để bảo vệ quyền lợi của mình. Quản tài viên là người thực hiện thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và giám sát, quản lý hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã.

 • Xác minh, thu nhập, quản lý tài liệu, chứng cứ
 • Lập bảng kê tài sản, danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ
 • Bảo quản tài sản, ngăn chặn việc bán, chuyển giao tài sản mà không được phép của Thẩm phán; ngăn chặn việc tẩu tán tài sản; tối đa hoá giá trị tài sản của doanh nghiệp , hợp tác xã khi bán, thanh lý tài sản.

Ngoài ra, Quản tài viên còn có thể đại diện doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không có người đại diện theo pháp luật.

 1. Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
 2. Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
 3. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.
 4. Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.
 5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán trong trường hợp Điều lệ công ty quy định.
 6. Thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

Công ty Hợp Danh Quản Lý Thanh Lý Tài Sản Toàn Cầu Xanh làm việc từ Thứ Hai - sáng Thứ Bảy hàng tuần, từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. (Trừ những ngày nghỉ theo quy định của pháp luật)

Bạn có thể liên hệ số điện thoại: 0902 575 718

Call Now Button