Posted by hong trung on Tháng Chín 15, 2023
Categories: Luật Dân Sự

Thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế

Vậy thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế được quy định như thế nào? Hãy cùng Hãng Luật Hồng Trúng tìm hiểu về bài viết này nhé!

Di sản thừa kế là tài sản do người chết để lại và trong một số trường hợp người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản thừa kế. Vậy thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế được quy định như thế nào? Hãy cùng Hãng Luật Hồng Trúng tìm hiểu về bài viết này nhé!

1. Di sản thừa kế là gì?

Di sản thừa kế được hiểu là tài sản của người chết để lại cho những người thừa kế. Di sản thừa kế bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.

2. Điều kiện để người thừa kế được quyền từ chối nhận di sản

Người thừa kế được quyền từ chối nhận di sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Người từ chối phải là người có quyền được hưởng di sản thừa kế

– Lập thành văn bản, gửi đến người quản lý di sản, người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản thừa kế để biết

– Thể hiện trước thời điểm phân chia di sản

Trong đó, người được quyền hưởng di sản có thể được hưởng theo di sản hoặc theo pháp luật

3. Trình tự thực hiện thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế.

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người từ chối hưởng di sản lập hồ sơ và nộp tại tổ chức hành nghề công chứng, hoặc chứng thực ở UBNN cấp xã.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý yêu cầu

  • Công chứng viên tiếp nhận, kiểm tra và giải thích quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc từ chối. Người yêu cầu công chứng sẽ được hướng dẫn ký vào từng trang của văn bản.
  • Người từ chối nhận di sản ký trước mặt người thực hiện chứng thực, nếu văn bản từ chối có từ hai trang trở lên thì phải ký vào từng trang.
  • Trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký được thì phải điểm chỉ; nếu người đó không đọc được, không nghe, không ký, không điểm chỉ được thì phải có 02 (hai) người làm chứng.
  • Người làm chứng phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không có quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ liên quan đến giao dịch.

Bước 3: Ký văn bản từ chối di sản và trả kết quả

  • Người thực hiện chứng thực (hoặc người tiếp nhận hồ sơ) ghi lời chứng theo mẫu quy định.
  • Người thực hiện chứng thực ký vào từng trang của văn bản từ chối, ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.
  • Đối với văn bản từ chối có từ 02 (hai) trang trở lên, thì từng trang phải được đánh số thứ tự, có chữ ký của người yêu cầu chứng thực và người thực hiện chứng thực. Sau khi đã ký, đóng dấu vào văn bản từ chối, người yêu cầu công chứng phải trả phí, thù lao công chứng theo quy định và nhận lại văn bản từ chối di sản thừa kế đã được công chứng.

4. Một số lưu ý về từ chối hưởng di sản

Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.

Từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, để người được giao nhiệm vụ phân chia di sản biết.

Người thừa kế không được từ chối nhận di sản trong trường hợp việc từ chối nhầm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Trên đây là bài viết về “Thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế” mà Hãng Luật Hồng Trúng muốn mang đến kiến thức cho bạn đọc hiểu thêm về pháp luật. Mong bài viết này hữu ích cho việc giải quyết những vấn đề trong đời sống của quý độc giả.

——————————————–

Thông tin liên hệ:

Hãng Luật Hồng Trúng

Vững pháp lý – Trọn niềm tin

🏚 Địa chỉ: Tầng 9 Tòa nhà HUĐ, số 159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

☎️ Điện thoại liên hệ: 0902.57.57.18

✉ Email: hongtrunglawfirm@gmail.com

🌐 Website: luathongtrung.com

Call Now Button