Posted by hong trung on Tháng Tám 3, 2023
Categories: Luật Đất Đai

Bao nhiêu tuổi được quyền thừa kế quyền sử dụng đất?

Có phải ở độ tuổi nào cũng được nhận quyền sử dụng đất hay không?

Thừa kế là một trong những quyền cơ bản của cá nhân mỗi người. Người thừa kế có quyền nhận thừa kế theo di chúc hoặc pháp luật. Tuy nhiên, có phải ở độ tuổi nào cũng được nhận quyền sử dụng đất hay không? Vì vậy hôm nay, hãy cùng Hãng luật Hồng Trúng tìm hiểu rõ hơn về độ tuổi được nhận thừa kế quyền sử dụng đất.

1. Quyền thừa kế là gì?

Quyền thừa kế là quyền để lại tài sản của mình cho người khác sau khi chết, hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Quyền để lại tài sản bao gồm: quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản cho người thừa kế theo pháp luật. Quyền hưởng di sản bao gồm: quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Chỉ có cá nhân mới có đầy đủ các quyền để lại di sản, hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Các cơ quan, tổ chức chỉ có quyền hưởng di sản theo di chúc.

2. Thừa kế quyền sử dụng đất được quy định như thế nào?

Quyền thừa kế quyền sử dụng đất là quyền của cá nhân, thành viên hộ gia đình được để thừa kế quyền sử dụng đất của mình cho những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật. Ngoài ra, thừa kế quyền sử dụng đất là sự chuyển dịch quyền sử dụng đất của người chết cho người còn sống.

3. Điều kiện nào để nhận thừa kế?

Để được nhận quyền thừa kế thì người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.

Xem thêm: Có nên mua nhà đất đồng sở hữu không?

Do đó, người thừa kế mà di sản thừa kế là quyền sử dụng đất thì chỉ cần: còn sống vào thời điểm mở thừa kế (thời điểm người để lại di sản chết) hoặc sinh ra sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.

4. Pháp luật quy định như thế nào về độ tuổi được thừa kế quyền sử dụng đất?

Pháp luật đất đai không quy định độ tuổi đứng tên Sổ đỏ nhưng quy định 04 mốc độ tuổi mà theo đó có những điều kiện tham gia giao dịch, nhất là giao dịch về bất động sản là khác nhau:

– Chưa đủ 06 tuổi thì giao dịch sẽ do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.

– Từ đủ 06 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.

– Từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

– Từ đủ 18 tuổi trở lên thì cá nhân tự mình xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự mà pháp luật không cấm.

Do đó, chúng ta có thể hiểu pháp luật không quy định về độ tuổi hưởng thừa kế, chỉ cần người đó còn sống tại thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di chúc chết. Tuy nhiên, giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản là tài sản thừa kế của người chưa thành niên thì cần phải có sự đồng ý của người đại diện pháp luật.

Trên đây là toàn bộ chia sẻ của Hãng Luật Hồng Trúng về “Bao nhiêu tuổi thì được thừa kế quyền sử dụng đất?” Hãy Follow trang Fanpage Hãng Luật Hồng Trúng để theo dõi những kiến thức pháp luật hữu ích.

————————–

Thông tin liên hệ:

Hãng Luật Hồng Trúng

Vững pháp lý – Trọn niềm tin

Địa chỉ: Tầng 9 Tòa nhà HUD, số 159 Điện Biên Phủ, Phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại liên hệ: 0902.57.57.18

Call Now Button